Dlaczego warto zostać członkiem PTO?

 

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest ponad 1000 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych.

 

Członkowie PTO mogą korzystać z następujących przywilejów:

Bezpłatnej prenumeraty oficjalnego czasopisma PTO “Nowotwory Journal of Oncology” w wersji drukowanej i elektronicznej (oferta w przygotowaniu)
Zniżkowych opłat rejestracyjnych na zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTO
Dostępu do zastrzeżonej wyłącznej dla członków internetowej strony towarzystwa zawierającej szereg użytecznych informacji i materiałów edukacyjnych (oferta w przygotowaniu)
Profesjonalnych konsultacji prezentacji naukowych przygotowywanych na konferencje naukowe w kraju i za granicą
Merytorycznej i językowej konsultacji doniesień naukowych przygotowywanych do druku w krajowych i zagranicznych czasopismach
Ubiegania się o travel granty umożliwiające udział w najważniejszych konferencjach w kraju i za granicą
Ubiegania się o bezpłatny udział w szkoleniach w zakresie przygotowywania doniesień naukowych i przygotowywania projektów badań naukowych
Ubiegania się o nagrody naukowe przyznawane przez PTO

 Ubiegania się o granty naukowe pozwalające zapoczątkować projekty naukowe (tzw. seeding grants)

Pomocy w poszukiwaniu pracy w polskich i zagranicznych jednostkach onkologicznych

łatwiejszej komunikacji z innymi członkami PTO poprzez dostęp do elektronicznego i drukowanego rejestru członków (w przygotowaniu)

Bieżącego informowania o najważniejszych wydarzeniach  w dziedzinie onkologii w kraju i za granicą oraz dostępu do kalendarza imprez onkologicznych

  

Opłata członkowska wynosi 100 zł rocznie dla członków zwykłych,

50 złotych dla członków emerytów. Z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

Jeśli chcesz zostać członkiem PTO, skontaktuj się z władzami Twojego Oddziału.