Celem PTO jest:

 

 

rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,

działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,

współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,

zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie onkologii, współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

 

Programowymi działaniami Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego są:

 

  • organizowanie posiedzeń naukowych,
  • prowadzenie działalności oświatowej,
  • popularyzowanie Onkologii przy współpracy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
  • podejmowanie działań zmierzających do podniesienia wiedzy z zakresu Onkologii (pomoc naukowo-dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się).