Plakat_caly

Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Lublinie z siedzibą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na Spotkanie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Oddziału w Lublinie które odbędzie się 14 grudnia 2023r. (czwartek) o godz. 13:00 w auli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

Pełna treść plakatu informacyjnego oraz szczegóły spotkania znajdują się w rozwinięciu wiadomości.

 

Program:
13:00 Współczesne metody postępowania operacyjnego w raku nerki Lek. med. Waldemar Białek - Lekarz Oddziału Urologicznego COZL
13:20 Radiochirurgia stereotaktyczna w leczeniu zmian nowotworowych wewnątrzczaszkowych Izabela Baranowska - Specjalista Fizyki Medycznej COZL, Koordynator ds. Radiochirurgii
13:40 Wyniki leczenia raka piersi w latach 2004-2022 w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Dr n. med. Bożena Kukiełka-Budny - Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej COZL
14:00 Sprawy organizacyjne Dr n. med. Agata Chrzanowska-Kapica – Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTO