Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Lublinie z siedzibą w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na Spotkanie Członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Oddziału w Lublinie które odbędzie się 2 lutego 2023r. (czwartek) o godz. 13:00 w auli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

 

PROGRAM SPOTKANIA

13:00 Informacyjne słowo wstępne Dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskie im. św. Jana z Dukli Pani Profesor dr hab. n. med. Elżbiety Starosławskiej

13:10 Nowości w leczeniu systemowym raka płuca na podstawie doniesień z 2022 roku Pani lek. med. Katarzyna Schab – Oddział Onkologii Klinicznej COZL

13:25 Rak płuca: optymalne leczenie pacjenta z przerzutami do OUN w dobie leków celowanych i immunoterapii, Pani dr n. med. Agnieszka Budny – Zakład Radioterapii COZL

13:40 Chirurgiczne zaopatrywanie ran w przebiegu chorób nowotworowych Pan lek. med. Damian Puźniak – Oddział Chirurgii Plastycznej

13:55 Sprawy Organizacyjne Pani dr n. med. Agata Chrzanowska-Kapica – Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego PTO